Hoppa till huvudinnehåll

Lindholmen Science Park presenterar nya möjligheter för film och tv-projekt

onsdag, mars 7, 2018

Den 6 mars öppnade ansökan för projektfinansieringen av film och tv-projekt och i samband med detta anordnades en branschträff på Lindholmen Science Park.

Under eftermiddagen fick deltagarna träffa branschkollegor, nätverka och samtidigt få lära sig mer om hur de nya riktlinjerna ser ut och vad de innebär.

För att få lite mer klarhet i vad de nya riktlinjerna innebär för de sökande projekten har vi talat med Gunnar Eriksson, ansvarig för projektutvecklingen på Film&TV vid Lindholmen Science Park.

Vad är orsaken till att riktlinjerna för ansökningarna görs om?
- Tidigare har Lindholmen Science Parks stöd framför allt bestått av finansiella resurser, och branschen har själva fått stå för struktur, process och arbetssätt. Nu när vi byter fokus till tv-serier hoppas vi öka kompetensen inom branschen genom att komplettera det ekonomiska stödet med resurser i form av kunskap och engagemang. På så sätt ser vi att upphovsmän kan ha mer kött på benen när de går vidare i processen – till bolag eller kanal - vilket kan bidra till att fler sökande i slutändan ror sitt projekt i land.

I år är fokus satt på tv-serier, varför är detta ett område som ni väljer att rikta er mot?
-Tv-drama är framtiden. Genom åren har området växt enormt och även fått en betydligt högre status både hos publiken och inom branschen. På Lindholmen Science Park är vi övertygade om att det är här som vi kan göra störst skillnad. Lindholmen Science Park är idag näst intill ensamma om att bevilja utvecklingsstöd till tv-serier, samtidigt som efterfrågan kanske är större än någonsin. Vi har ambitionen att bygga ett starkt kunskapscenter för serieutveckling, och förhoppningsvis kan vi bana vägen för att nya spännande tv-serier blir av, inte minst i Göteborg och Västra Götaland.

I det nya upplägget erbjuder Lindholmen Science Park stöd för manusutveckling, varför ser ni att detta behövs?
- Film och tv-branschen har under många år genomgått stora förändringar. Det utvecklas och produceras fler tv-serier än någonsin, inte minst genom en rad nya aktörer på marknaden. Det finns en stor efterfrågan på manusförfattare till tv-serier, samtidigt som det egentligen inte råder någon större brist på just manusförfattare i Sverige. Dock är tröskeln in i branschen, att få förtroendet att skriva en tv-serie, kanske högre än någonsin idag.

Därför ser vi ett behov av att höja kompetensen kring manusutveckling på alla fronter, från författare till producenter till regissörer. Ett problem som vi har sett i branschen är att projekt med en stor potential dör en ”för tidig död”, ofta för att projekten inte är tillräckligt genomarbetade och redo att gå vidare till nästa steg. Ofta har man för bråttom. Ofta vill man iväg för snabbt. Vilket är synd när ett lovande projekt bränner sina broar hos en kanal i förtid.

Det går även att söka stöd för teknikprojekt, vad innebär detta?
- Vårt uppdrag är att stödja innovation inom rörlig bild. Och rörlig bild är inte begränsat till film och tv, utan innefattar även berättande i tekniker som exemplevis 360, VR och AR. Vi stödjer även teknikrelaterade projekt och tjänster som kan komma till nytta för branschen i stort. 

Hur ser förhoppningarna ut inför denna kommande utlysning, vad hoppas ni på för resultat?
- Vi hoppas såklart på att få in en rad nya spännande tv-serie-idéer, av professionella upphovsmän (etablerade som oetablerade) med ett starkt driv och höga ambitionsnivåer. Förhoppningsvis får vi även se ett flertal nya kreatörer och röster, med historier och karaktärer som vi ännu inte sett på tv- och filmhimlen.

 

Läs mer och ansök här