Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Lindholmen Film & tv arbetar på uppdrag av Göteborg stad med att stödja branschutveckling och innovationer inom spel, film, tv och rörlig bild. Vi gör detta i nära samarbete med produktionsbolag, leverantörer, filmarbetare, branschorganisationer och andra aktörer inom området.

Filmkamera riktad mot inspelningsplats

Lindholmen Science Park bidrar på ett unikt sätt till att lokala film- och tv-producenter och kreatörer får förutsättningar att utveckla nya filmer, tv-serier och andra format på berättelser från vår del av världen. Berättelser som ur ett samhällsutvecklingsperspektiv är viktiga för vår kultur, kreativitet och konkurrenskraft. 

Det långsiktiga målet är att öka filmproduktionen i Göteborg och Västsverige och ge nya utvecklingsmöjligheter för den samlade kompetens som redan finns inom mediaområdet i Göteborg. Vårt uppdrag innefattar även att få fler aktörer – kreatörer och produktionsbolag – att etablera sig i Göteborg och genom finansiering och samverkan lyfta fram och stödja innovativa idéer och projekt inom området.

Detta gör vi

Finansiering av film- och tv-projekt

Via oss kan du söka projektfinansiering till nya idéer, koncept, manus, format och tekniska innovationer.

Branschutveckling

Vi driver och stödjer utvecklingsprojekt med fokus på spel-, film- och tv-branschen och vi söker ständigt efter nyskapande och innovativa idéer. Vi samarrangerar också seminarier och workshops i syfte att kompetensutveckla, inspirera och att skapa branschtillhörighet.

Omvärldsbevakning

Vi kartlägger vart branschen är på väg och bidrar till ökad transparens och kunskap om affärsmodeller och publikbeteenden.

Manusfabriken

Manusfabriken är en oberoende rörelse som består av professionellt verksamma författare för film och tv, och bygger på idén om ”författare till författare”. 

Samarbetspartners

Alma Manusutbildning
Centrumbildningarna
FilmCloud logotyp
Film i skåne logotyp
Film i Väst logotyp
Filmregion sydost logotyp
Gothenburg film studios
Göteborg international film festival logotyp
Göteborgs stad
Kulturakademin
Region Halland logotyp
Svenska Filminstitutet logotyp
Torino SeriesLab logotyp
Västra götalandsregionen logotyp
Yrgo logotyp