Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Finansiering av projekt inom film, tv och rörlig bild

Foto: Unsplash

Som en del av Göteborgs Stads filmsatsning stöttar Lindholmen Science Park innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Det övergripande målet med detta är långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen genom starkare producenter och idéskapare. 

Ansökan till projektfinansiering

Satsningen vänder sig huvudsakligen till etablerade producenter och kreatörer kapabla att utveckla och producera professionella produktioner, inom långfilm, tv-drama eller andra format avsedda för distribution via primärt biograf, linjär tv eller streaming-tjänster.

Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel idéutveckling, manusbearbetning eller pilotproduktion. Produktioner som är under inspelning eller efterbearbetning kan inte söka finansiering. Det är ej heller möjligt att söka finansiering ifall du är studerande, t.ex. vid en konstnärlig utbildning.

Finansieringsformen för innovativa utvecklingsprojekt syftar till att:

  • Främja utveckling av film, tv och rörlig bild innehållsmässigt 
  • Stimulera förändring mot långsiktigt hållbara affärsstrukturer
  • Öka chanserna för producenter av tv och film att lyckas internationellt
  • Stimulera samarbeten mellan produktionsbolag och idéskapare
  • Främja utveckling och nyttjande av ny teknik

Från 2014 till 2021 har ca 140 projekt beviljats finansiering. Se motiveringar till beslut för projekt som tidigare godkänts av Göteborgs Stads Kulturnämnd Ta del av tidigare beviljade projekt här

Från 2018 ligger tyngdpunkten på utveckling av tv-serier, men film- och teknikprojekt inom rörlig bild är också aktuella för finansiering. Gemensamt för alla typer av projekt är att Lindholmen Science Park söker innovativa projekt, dvs. projekt som innehållsmässigt, affärsmässigt, arbetsmässigt eller på annat sätt är nytänkande och/eller kan skapa ett mervärde för branschen.

För långfilm och tv-serier bygger utvecklingsfinansieringen på två steg mot ett projekt färdigt för produktion. Det står den sökande fritt att själv bestämma vilket steg som söks: Steg 2 eller Steg 3 beroende på var projektet befinner sig. Varje steg kan sökas fler gånger.

Från och med 2020 upphör Steg 1 att gälla som ett renodlat feedback-stöd. Steg 1 ersätts istället av nuvarande teknikstöd.

Vi diskuterar gärna projekt i förväg, och det går bra att höra av sig med frågor av olika slag!

Våra ansökningsomgångar 2021

Omgång 1
Deadline: 24 februari 17.00
Projektmöten: 23 mars

Omgång 2:
Deadline: 19 maj 17:00
Projektmöten: 10 juni

Omgång 3:
Deadline: 29 september 17:00
Projektmöten: 21 oktober

Ladda ner och läs ansökningsguiden innan du gör din ansökanKulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild

Ansökan till omgång 3 öppnar den 30 augusti