Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Finansiering av projekt inom film, tv och rörlig bild

Foto: Jacob Owens Unsplash

Som en del av Göteborgs Stads filmsatsning stöttar Lindholmen Science Park innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Det övergripande målet med detta är långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen genom starkare producenter och idéskapare. 

Ansökan till projektfinansiering

Inför ansökningsförfarandet önskar Lindholmen Science Park att de projekt som ansöker om medel definierar vart de befinner sig i utvecklingsprocessen, samt varför projektet är i behov av finansiering.

Satsningen vänder sig huvudsakligen till etablerade producenter och kreatörer kapabla att utveckla och producera professionella produktioner, inom långfilm, tv-drama eller andra format avsedda för distribution via primärt biograf, linjär tv eller streaming-tjänster.

Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel idéutveckling, manusbearbetning eller pilotproduktion. Produktioner som är under inspelning eller efterbearbetning kan inte söka finansiering. Det är ej heller möjligt att söka finansiering ifall du är studerande, t.ex. vid en konstnärlig utbildning.

Finansieringsformen för innovativa utvecklingsprojekt syftar till att:

  • Främja utveckling av film, tv och rörlig bild innehållsmässigt 
  • Stimulera förändring mot långsiktigt hållbara affärsstrukturer
  • Öka chanserna för producenter av tv och film att lyckas internationellt
  • Stimulera samarbeten mellan produktionsbolag och kreatörer
  • Främja utveckling och nyttjande av ny teknik

Från 2014 till 2021 har ca 150 projekt beviljats finansiering. Se motiveringar till beslut för projekt som tidigare godkänts av Göteborgs Stads Kulturnämnd Ta del av tidigare beviljade projekt här

LSP:s huvudfokus är övergripande projekt inom film, TV och rörlig bild, som tydligt stärker den lokala branschen, kopplat till projektens utvecklingsprocess. För 2021 föreslås följande fokusområden för sökande projekt;

  • Främjar tillväxten av etablerade aktörer inom Göteborg med omnejd
  • Främjar samarbeten mellan etablerade och mindre etablerade aktörer
  • Finansieras och/eller utvecklas utanför traditionella strukturer
  • Genererar kompetens inom regionen
  • Har en internationell räckvidd

Gemensamt för alla typer av projekt är att Lindholmen Science Park söker innovativa projekt, dvs. projekt som innehållsmässigt, affärsmässigt, arbetsmässigt eller på annat sätt är nytänkande och/eller kan skapa ett mervärde för branschen.

Vi diskuterar gärna projekt i förväg, och det går bra att höra av sig med frågor av olika slag!

Våra ansökningsomgångar 2022

Omgång 1
Öppnar: 3 januari
Stänger: 26 januari kl. 17:00
Projektmöten: 22 februari

Omgång 2
Öppnar: 19 april
Stänger: 18 maj kl. 17.00
Projektmöten: 7 juni

Omgång 3
Öppnar: 5 september
Stänger: 5 oktober kl. 17.00
Projektmöten: 27 oktober

Ladda ner och läs ansökningsguiden innan du gör din ansökanKulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild