Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan för projektfinansiering har öppnat!

söndag, januari 27, 2019

Ansökan har öppnat! Nu är det möjligt att söka projektfinansiering för film och tv-projekt. Kommande deadline för ansökan är 1 mars.
Den 14 mars bjuds utvalda projekt in till muntliga presentationer på Lindholmen Science Park. Vi ser fram emot din ansökan!

Som en del av Göteborgs Stads filmsatsning stöttar Lindholmen Science Park innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Det övergripande målet med detta är långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen genom starkare producenter och idéskapare. 

Satsningen vänder sig i första hand till etablerade producenter och filmskapare som har möjlighet att skapa och producera professionella produktioner som långfilmer, tv-dramer eller andra format avsedda för distribution via biograf, tv-kanal eller VoD-tjänst. Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel manusbearbetning, pilotproduktion eller idéutveckling. Produktioner som är under inspelning eller efterbearbetning kan inte söka finansieringen.

Under 2019 ligger tyngdpunkten på tv/webbserier, men film-, VR eller teknikprojekt är också aktuella för finansiering.

Utvecklingsfinansieringen för tv-serier och långfilm/dokumentär bygger på tre steg mot ett projekt färdigt för produktion. Det står den sökande fritt att själv bestämma vilket steg som söks: Steg 1, 2 eller 3 beroende på var projektet befinner sig. Varje steg kan sökas fler gånger. Läs gärna vår ansökningsguide för mer information.

Se några av de projekt som tidigare beviljats finansiering här

Ansökningsomgångar under 2019:

Omgång 1
Deadline: Fredagen 1 mars

Omgång 2
Deadline: Söndagen 2 juni

Omgång 3
Deadline: Söndagen 27 okt

Läs mer och ansök här