Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Lansering av nya riktlinjer för projektfinansiering

Med start våren 2018 lanserar Lindholmen Science Park nya riktlinjer för projektfinansiering av innovativa utvecklingsprojekt inom film och tv. Förslaget innebär tydligare struktur, förväntningar och krav från de sökande, och bygger på flera steg mot ett projekt färdigt för produktion.

I den nya ansökningsmodellen förväntas den sökande kunna presentera en tydlig idé och strategi för hur manusutvecklingen skall utföras, dvs. hur sökande skall förvalta pengarna i utvecklingssyfte vid en eventuell beviljad finansiering. Modellen innebär också att Lindholmen Science Parks engagemang i valda projekt kommer att utvecklas genom att anslagna ekonomiska medel också kompletteras med kompetens och kunskap.

Första deadline 2018 för att ansöka blir den 25 mars och utvalda projekt kommer att bjudas in till muntliga presentationer den 3 april.

Lindholmen Science Park berättar ingående om modellen under en branschträff den 6 mars, Läs mer här

Ansökan för projektfinansiering öppnar 6 mars 2018. Deadline: 25 mars 2018

Läs mer om projektfinansiering här