Hoppa till huvudinnehåll

"Våra early adopters är nyckeln till framgång"

måndag, december 4, 2023

The Creative Database fick Film & TV Lindholmens innovationsstöd under 2023, för att utveckla en plattform som kopplar ihop kreativa frilansare med filmbranschen. Vi träffade upphovsmakarna till projektet för att höra mer om deras utmaningar, lärdomar och mål.

tre personer med en dator

Vad är The Creative Database?

– The Creative Database är en plattform som syftar till att koppla ihop kreativa frilansare med projektledare och producenter och vice versa. Vårt löfte är att skapa “Frictionless Creative Matchmaking” på lokal och global nivå. En plats att bredda sitt nätverk, jobba och skapa projekt tillsammans.

Vilka är ni inom bolaget och vad har ni för bakgrunder?

– John Petersson - co-founder / VD + New Business/Sales - 20 års erfarenhet som filmproducent inom content / reklam + försäljning inom byrå- & filmproduktionsvärlden

– Tim Winter - co-founder / CMO & product lead - 20 års erfarenhet som filmregissör och klippare inom content / reklam / storytelling + kreativ chef inom byrå- & filmproduktionsvärlden

–Erik Edhagen - co-founder / Tech Lead - 15 års erfarenhet av mjukvaru-utveckling, projektledning och innovation för lokala och globala aktörer inom de kreativa näringarna.

Vad ligger bakom idén med the Creative Database?

– Under hela vår professionella karriär har vi alltid haft svårt att hitta nya talanger utanför vårt omedelbara nätverk. Med tanke på att 100-tals riktigt begåvade individer kommer ut från skolor varje år eller går med i frilansbranschen i allmänhet, kändes det konstigt att vi aldrig stötte på dem i vårt vardagliga arbetsliv. Vi använde enbart samma personer, eller hade svårt att hitta de vi sökte när vi behövde någon speciell.

– Branschen har hamnat på en plats som kommunicerar genom utspridda och frånkopplade facebookgrupper på global skala eller på frilansaranställningsajter, där kreativitet inte riktigt värderas och lägsta pris lyser starkt. Om inte dessa funkar så spenderar man dagar eller timmar på att hitta någon som känner någon som sen visar sig inte vara tillgänglig. Många bortkastade timmar som i slutändan bara gör att vi jobbar med samma personer hela tiden, oavsett om de är rätt för jobbet eller inte. De flesta vi pratat med är desperata efter att fly dessa grupper och vara en del av ett bättre alternativ. En som värdesätter kreativitet och uppkoppling.

Projektet har tidigare erhållit Lindholmens utvecklingsstöd till innovativa aktörer. Hur har ni använt medlen och på vilket sätt fyller "The Creative Database" en funktion idag inom marknaden för audiovisuella medier?

– Creative Database är i grunden ett innovationsfokuserat projekt, och det var därför vi gick till Lindholmen Science Park för stöd. Vi kände att det var här som förståelsen för kombinationen audiovisuella medier och teknikinnovation fanns. Ett område för innovation som vi fokuserade på tidigt var vår natural language AI-modell: ASK THE DATABASE, en funktion som har fått stort intresse och som skapar det som vi vill åstadkomma med databasen: Frictionless Creative Matchmaking. Detta är ett stort problem inom branschen, bristen på konnektivitet och enkelt nätverkande.

Funktionen bygger på att du kan använda databasen som en Creative Assistant och ställa alla typer av frågor om att sätta ihop ditt kreativa team, få inspiration, hitta samarbetspartners eller nästa jobb. Ett exempel kan vara: ”Hej jag har en kund som vill ha en varumärkesfilm för sin företagskommunikation. Det måste slutföras inom de närmaste 2 månaderna. Vi behöver ett helt filmteam, videoredigerare och helst en projektledare som kan övervaka detta, och som är tillgängliga inom detta tidsspann.”

Härifrån kommer databasen att börja bryta ner vad denna uppmaning betyder angående sökbara mätvärden och data. Om du söker en viss stil så kan den också läsa av användarnas bilder och ge förslag på kreatörer baserat på “artistic merit”. T ex fotografer med matbilder eller illustratörer med en barnslig stil m.m.

Framtiden för sajten är att utnyttja medlemmars tillgänglighet och kalenderspecifika behov, och samla in bilddata från portföljer och även vem som har arbetat med vem tidigare. Vårt mål är att skapa en rik och uppdaterad tapet av mått som kopplar ihop rätt team/personer med rätt projekt. All forskning vi har gjort förutspår att med en hyper-konnektad bransch där man lätt hittar utanför sitt egna lilla nätverk så kommer mer arbete att flöda, yrkesverksammas nätverk kommer att breddas, idén att arbeta med nya personer kommer att vara mindre skrämmande. 

Hur ser det kommande arbetet ut?

– Just nu är det en balans mellan ökande medlemsantal (både utbud och efterfrågan) och funktioner som skapar “retention”, värde och samlar in fantastisk sökbar data som skapar korrekta matchningar. En nyckelfaktor för oss är att skapa jobb. Vi tittar mot Spotify där du betalar en “all access-avgift” till en plattform, där alla funktioner och allt värdeskapande går mot att bredda nätverk som skapar arbete och oväntade samarbeten, samt en plats där du som kreatör står på samma nivå som en arbetsgivare. Vi vill skapa en jämn spelplan där båda sidorna av myntet är lika respekterade och sedda.

– Idag har Creative Database över 1000 användare och ett 10-tal företag som anslutit sig, och den växer sig större varje dag. Vi får ca 1-2 förfrågningar om dagen från företag som undrar hur de kan ansluta sig, så tillväxten är god.

Vilka ser ni som de största utmaningarna med projektet i nuläget?

De stora utmaningarna är att få till våra nyckelområden kring affären, marknadsföringen och utvecklingen att växa tillsammans och i synk. Det svåra är att vi bygger något som kommer kräva att människor som är satta i sina arbetssätt vågar rucka på dessa och anamma ett nytt arbetssätt. Ett arbetssätt som de efterfrågar, men som det är svårt att se framför sig innan det är helt utvecklat och redo. 

Vad har varit de största lärdomarna med arbetet hittills?

– Våra tidiga användare är nyckeln till vår framgång. Oavsett om det kommer från den kreativa sidan av saker eller köpande sidan. Det är här vi får ett djupt engagemang, ärlighet och feedback. Dom är grunden till vår växande närvaro på sociala och kommunikativa kanaler. Ur ett startup-perspektiv är det ordet: "värde". Varje beslut vi fattar styrs av vilket värde vi tillför. Oavsett om det är funktioner att utveckla, affärsmodeller eller kommunikation utåt - det är denna fråga som ger resultat.

– En annan lärdom är att man måste lägga undan sitt ego, blunda och verkligen lyssna på sina användare – och självklart “pivotera” på sina idéer om det behövs. Det kan vara riktigt svårt. Från det värde vi erbjuder och den vision vi uttrycker har vi fått många meddelanden från människor som vill arbeta för oss och hjälpa till med projektet. De ser värdet i projektet så pass tydligt, och förstår att det är ett projekt i tidig utveckling, men trots detta är de väldigt angelägna om att vara med. Som ett resultat av detta är vi nu sju personer. Det är när användarna själva vill lyfta, sälja och utveckla projektet som man förstår att man är något på spåren.

När är målet att "The Creative Database" ska vara färdigt och redo att kunna användas?

– Vi har en “road map” på åtta månader som vi arbetar mot. Om två, tre månader kommer vi att öppna upp sajten igen för fler små och medelstora företag och frilansare med nyckelfunktionerna på plats. Fram tills dess så har vi en väntelista. Under perioden tre till åtta månader så kommer vi parallellt med öppnandet och släppet av nyckelfunktioner utveckla fler funktioner tillsammans med användarna i vår “early adopters”-grupp. Målet är att kunna utveckla plattformen globalt.