Hoppa till huvudinnehåll

Nu presenterar vi Innovationsguiden!

måndag, december 11, 2023

Vad finns det för utrymme att vara innovativ i en traditionell film- och TV-bransch? Och hur gör man för att lyckas nå sin publik i ett föränderligt landskap? Film & TV Lindholmen har tagit fram en innovationsguide som ska hjälpa och inspirera filmskapare att tänka innovativt, i linje med det moderna samhället. 

ai bild med filmmänniskor och glödlampa

AI-genererad bild: "An imaginative and artistic representation of creativity and innovation in the film and TV industry. The image showcases a diverse range of people collaborating"

I samband med Audiovisual Days 2023 presenterade Film & TV Lindholmen en nyskriven innovationsguide, med syfte att undersöka och diskutera vad det innebär att arbeta innovativt och nyskapande inom branscherna för film, TV och rörlig bild. Målet med guiden är också att belysa olika områden där vi anser att det finns god potential att verka innovativt inom dagens branscher för rörlig bild.

– Vi har genom åren sett ett behov av att dels belysa vad innovation kan vara, men även mer konkret diskutera hur man faktiskt kan tänka och navigera för att arbeta innovativt med sitt film- eller serie-projekt i utveckling. Därför hoppas vi att guiden kan fungera som ett kreativt och inspirerande underlag, säger Gunnar Eriksson, Programansvarig Film&TV Lindholmen.

Film- och tv-branschen har på kort tid genomgått en radikal förändring i takt med den snabba digitala utvecklingen. De olika sätten för hur vi som människor konsumerar och tar del av kultur, inte minst film och rörlig bild, är förändrade i grunden. Vi befinner oss i en tid då intresset för storytelling i alla dess former tycks nästan omättligt, och där tekniken möjliggör att ta del av berättelserna var, när och hur vi själva vill – ofta bara ett knapptryck bort!

Paradigmskiftet är tydligt. Samtidigt talas det om att svensk filmbransch har kris.

2020 slog Svenska Filminstitutet fast att svensk film inte når ut till publiken i tillräckligt stor utsträckning. Under pandemin rasade dessutom biobesöken och fastän biomarknaden har återhämtat sig något är antalet besök fortfarande långt under åren dessförinnan.

– Filmbranschen har haft en välfungerande affärsmodell och det är ofta få aktörer som ser någon anledning att lämna en lukrativ affärsmodell. Det var först med pandemin då intäktströmmen från bio inte fanns längre som det riktiga uppvaknandet skedde. Insikten kom tidigare för exempelvis nyhetsmedierna när prenumeranterna vände sig ifrån papperstidningen, som var deras tidigare säkra intäkt, och motsvarigheten till rollen bio spelat för filmen, säger Anette Novak, tidigare vd Svenska Filminstitutet.

Kontaktpersoner Innovationsguiden

Innovationsguiden är framtagen av Frida Dam Bergstedt och Gunnar Eriksson, i dialog med ett flertal personer med bred erfarenhet från branscherna inom rörlig bild. Vår rekommendation är att läsa guiden fritt utifrån det område som du anser relevant för din arbetsprocess kopplat till ditt projekt.

Frida Dam Bergstedt

Projektledare, Film&TV Lindholmen och Medier & Demokrati vid Lindholmen Science Park

E-post: frida.bergstedt@lindholmen.se

Gunnar Eriksson

Programansvarig, Film&TV Lindholmen

E-post: gunnar.eriksson@lindholmen.se

Om Film&TV Lindholmen

Som en del av Göteborgs Stads filmsatsning stöttar Lindholmen Science Park innovativa projekt under utveckling inom film, TV och rörlig bild. Det övergripande målet med detta är långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen genom starkare producenter och idéskapare.

För mer information om Film&TV Lindholmen, besök vår webb och följ oss på sociala medier, du hittar alla uppgifter längst ner på sidan.

Läs även Ansökningsguiden för mer information om vårt innovationsstöd.