Hoppa till huvudinnehåll

The Game Incubator vill se större mångfald i spelbranschen

måndag, oktober 8, 2018

The Game Incubator, inkubatorn som stöttar entreprenörer som vill starta spelbolag, har sedan starten 2004 hjälpt ett hundratal nya bolag att ta sig från startup till egendrivna företag. Till stor del har spelbolagen drivits av svenskfödda män och avsaknaden av kvinnor och personer med annan kulturell bakgrund har varit stor.

Detta vill The Game Incubator vara med och ändra på. Under tre år finansierar Europeiska regionala utvecklingsfonden ett projekt där The Game Incubator har som mål att bidra till sju framgångsrika dataspelsbolag som drivs av kombinatörer (personer som vill testa att starta spelbolag kombinerat med en annan anställning) och entreprenörer som är kvinnor, personer med olika kulturell bakgrund och/eller personer med funktionsvariationer.

- Syftet är att hitta nya målgrupper och erbjuda behovsanpassade och jämställdhetsintegrerade metoder och processer för att utvärdera spelidéer. Men också bidra till att stärka spelindustrin i Västra Götalandsregionen samt ökad mångfald i branschen i stort, säger Kenneth Johansson, verksamhetsansvarig för The Game Incubator.

Som en del i arbetet har The Game Incubator, tillsammans med affärsutvecklingsföretaget Ampersand, gjort en förstudie kring hur man kan öka mångfalden inom spelbranschen. Syftet är att öka kunskapen och på så sätt hitta projektets målgrupper.

- Vi på Ampersand tror att bristen på kvinnor i spelbranschen bland annat beror på att de varit en ickefråga. Kvinnor utgör en stor målgrupp av de som spelar spel och borde därför vara en viktig del av spelutvecklandet, men de flesta spel utvecklas idag av unga män som gör spel de själva gillar, säger Tatiana Temm från Ampersand.

- Vi tror att det lönar sig att titta på både vad och hur kvinnor och äldre spelar. Dessutom vore det värdefullt att undersöka djupare vad kvinnor egentligen vill utveckla inom spel, det är dags att fråga dem! Det är något som vi hoppas kunna bidra till."

”Mångfald är en fråga om konkurrenskraft”

Genom att olika människor skapar och utvecklar dataspel bidrar det till mångfald samt ökar möjligheten att nå nya konsumentgrupper, vilket kan leda till att nya affärer skapas.

- Mångfald är en fråga om konkurrenskraft, såväl för företag som dess produkter. Redan från dag ett verkar dataspel på den globala marknaden, därför måste det utvecklas för spelare med ett mångfaldsperspektiv. Diversifieringen bland dataspelsutvecklare är alltför låg, det gäller såväl anställda som entreprenörer och kombinatörer, säger Kenneth Johansson.

Tatiana Temm instämmer. - Exempel på två grupper som är köpstarka och ofta förbisedda i spelbranschen är kvinnor och personer över 55 år. Som en del i vårt arbete med The Game Incubator hjälper vi dataspelsbolagen att skissa på en mångfalds- och likabehandlingsplan där lönsamhetsaspekterna lyfts upp.

En utmaning att få in kvinnor i branschen

För att lyckas med projektets mål har The Game Incubator sett över det ursprungliga upplägget för inkubation av spelidéer och tagit fram ett nytt utbildningsprogram där tanken är att det skall nå en bredare målgrupp.

- Vi måste hitta nya vägar och nätverk att nå fram till och också skapa ett erbjudande som attraherar projektets målgrupper. Vi måste förstå vad som är dessa personers drivkrafter, vad som motiverar dem och vad är det som avskräcker. Finns det någonting i vår process som hindrar människor att söka? säger Christian Riedl, affärsutvecklare på The Game Incubator, och avslutar:

- Hittills i projektet har vi lärt oss att exempelvis tjejer i större omfattning utvecklar appar än spel. Och att de i större omfattning är grafiker och jobbar med grafiken i spelen. För att kunna nå denna målgrupp måste vi bli bättre på att lyssna på deras intressen och anpassa vårt erbjudande för att även ge utrymme för att coacha dem på rätt sätt.
 

The Game Incubator
The Game Incubator drivs av Gothia Innovation AB, företaget som driver och utvecklar Gothia Science Park i Skövde. The Game Incubator startades i Gothia Science Park i Skövde år 2004 och 2014 öppnades en filial av The Game Incubator på Lindholmen Science Park i Göteborg. Etableringen av The Game Incubator i Göteborg sker i samverkan mellan Gothia Innovation AB och Lindholmen Science Park. Projektet pågår fram till år 2020 och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.
Läs mer om The Game Incubator