Hoppa till huvudinnehåll

Audiovisual Days tillbaka våren 2021 i breddat format!

onsdag, september 16, 2020

Ljud, bild och immersiva upplevelser får en allt mer central roll i berättande, och detta är något som nästa års upplaga av Audiovisual Days tar fasta på. Inför Audiovisual Days 2021, som planeras i april, har fyra program på Lindholmen Science Park gått samman för att bredda innehållet - Film & TV, Visual Arena, Medier & demokrati och AI Sweden.

Under Audiovisual Days kommer deltagarna att bjudas på ett späckat program av föreläsningar, panelsamtal och workshops med fokus på aktuella branschrelaterade frågor, nationellt som internationellt. Årets upplaga blir den 10:e i ordningen och vänder sig brett till aktörer inom rörlig bild och audiovisuella medier -  kreatörer, producenter, rörlig bild-redaktörer, marknadsförare och finansiärer inom bland annat film, tv, ljudbaserad journalistik och spel. 

Den gemensamma målsättningen med Audiovisual Days är att stimulera och inspirera branschen att tänka utanför traditionella strukturer och mönster, bl.a. genom att testa och nyttja framtidens teknik. 

– I ett medielandskap som genom den digitala utvecklingen genomgår en rasande utveckling är det i dag ett måste att kunna, och våga, tänka utanför traditionella strukturer och tillvägagångssätt, säger Gunnar Eriksson, projektutvecklare Film & TV vid Lindholmen Science Park.

– Medielandskapet inom film, tv och rörlig bild fortsätter att växa, inte minst genom de nya digitala plattformarnas framväxt, vilket har lett till att dagens film&tv-skapare nu har fler möjligheter än någonsin att nå ut till sin publik. Men med utvecklingen, och en bransch i utveckling, medföljer också utmaningar och nya frågor, och dessa vill vi belysa.

Bland annat står format som 360-graders filmer, Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) under stark utveckling och relevant inom många olika områden. Men även på den redaktionella sidan av branschen sker just nu en stor utveckling som påverkar även journalister och mediahus - något som gör att Medier & Demokrati valt att vara en del av arrangemanget.

Vi bedömer att det finns en spännande potential för ömsesidiga idé- och kunskapsutbyten mellan mediebranschen och övriga målgrupper. Konsumtionen av nyhetsmedier sker ju allt mer via video och ljud, säger Martin Holmberg programansvarig på Medier & Demokrati.

Förutom Medier & Demokrati så är det nationella AI-centret AI Sweden med som arrangör. 

- Det känns högst relevant att vara med i detta sammanhanget! AI påverkar allt fler branscher, och filmbranschen är inget undantag. Redan nu ser vi exempel på manus som utvecklas genom AI-teknik, och det har även utvecklats flera nya AI-baserade tekniker som arbetsverktyg som kan underlätta och effektivisera arbetet med produktionen stort, säger Helena Theander, AI Sweden.

Men trots ett tydligt fokus på innovation och tekniska lösningar lämnar inte Audiovisual Days sin grundkärna – att vara en samlingspunkt och inspirationskälla för verksamma aktörer inom rörlig bild och audiovisuella medier. Med fortsatt fokus det kreativa arbetet och den berättelse som ska förmedlas kommer Audiovisual Days fortsätta att djupdyka även i dessa områden.

- Tanken är att fortsatt inspirera till fortbildning och kunskapsutbyten. I takt med att film&tv-landskapet fortsätter växa finns det alltid nya spännande ämnen och frågar att lyfta! Vårt mål med Audiovisual Days är att vara fortsatt spot on det som är mest aktuellt och relevant inom våra branscher, säger Gunnar Eriksson.

I vilken form som evenemanget kommer arrangeras är ännu inte fastställt, utan vårens rådande rekommendationer kommer ligga till grund för hur arrangemanget tar vid.

- Vi hoppas och tror att vi ska kunna köra eventet live, då en viktig ambition med Audiovisual Days är att bidra till möten mellan verksamma aktörer inom branscherna. Samtidigt ger online-tekniken fler möjligheter att inkludera och engagera en större målgrupp än tidigare. Så vår förhoppning är att kunna göra det bästa av båda så att alla som vill kan ta del av Audiovisual Days!

 

Audiovisual Days
Audiovisual Days är unikt genom att evenemanget är publikt och öppet för alla.
Arrangörer är Film & TV, Medier & demokrati, Visual Arena och AI Innovation of Sweden vid Lindholmen Science Park. Extern finansiär är primärt Västra Götalandsregionen. Tidigare samverkansparter har varit bland andra Göteborg film festival, Kulturakademin, FilmCloud, Gothenburg film studios och Filmkontoret, Göteborg stad.