Hoppa till huvudinnehåll

Audiovisual Days fortsätter i vår

onsdag, januari 13, 2021

Audiovisual Days är tillbaka! Eventet, som har fokus på rörlig bild och audiovisuella medier, arrangeras mellan 13 till 15 april. Ny projektledare är Harry Gerd.

Audiovisual Days är en vidareutveckling av Västsvenska filmdagarna och arrangeras för tredje gången på Lindholmen Science Park. Evenemanget är publikt, men vänder sig främst till aktörer inom rörlig bild och audiovisuella medier: från kreatörer, producenter och redaktörer till marknadsförare och finansiärer inom film, TV, ljudbaserad journalistik, VR och spel. Målet är att kunna erbjuda ett aktuellt och späckat utbud av föreläsningar, panelsamtal och workshops med både nationellt och internationellt deltagande. 

Från mediebranschen till Champions League

Ny Projektledare har rekryterats och det är den mångsidige Harry Gerd som tar över ansvaret från och med nu och han ser fram emot sitt nya uppdrag:

"Det känns väldigt inspirerande! Audiovisual Days berör områden där det händer massor i och med stora tekniska språng, men också i form av hur mottagaren i dag vill uppleva och konsumera film och ljud."

 

Harry Gerd har en lång erfarenhet från mediebranschen och har haft flera olika roller. Han har arbetat som reporter, designer/layoutare och redaktör, till utvecklingschef och projektledare. Därtill har han även erfarenhet från idrottsvärlden som turneringsansvarig för gruppspel i UEFA Futsal Champions League.

"Det var oerhört spännande och lärorikt att få jobba internationellt med kontakter från både klubbar och de krav som europeiska förbundet UEFA ställer för att kunna genomföra ett sådant evenemang," fortsätter han.

I utvecklingens framkant

Audiovisual Days spelar en viktig roll för kunskapsutbyte, inspiration och möten. Evenemanget är unikt och strävar efter att ligga i absolut framkant sett till våra branschers nuläge. Den gemensamma idén med Audiovisual Days är att stimulera och inspirera aktörer att tänka och lära utanför traditionella strukturer och få korn på nya möjligheter inom den snabba audiovisuella utvecklingen. Bland annat genom att testa och nyttja framtidens teknik. 

Under våren kommer programmet att presenteras och vi välkomnar gärna aktörer att höra av sig med inspel, önskemål och förslag på samarbeten till gunnar.eriksson@lindholmen.se

Fakta om Audiovisual Days 2021

 •    Arrangeras 13-15 april.
 •    Arrangörer är Lindholmen Film & TV, Medier & demokrati, Visual Arena och AI Sweden vid Lindholmen Science Park. 
 •    Extern finansiär är primärt Västra Götalandsregionen. Tidigare samverkansparter har varit bland andra Göteborg film festival, Kulturakademin, FilmCloud, Gothenburg film studios och Filmkontoret, Göteborg stad.