Hoppa till huvudinnehåll

Projektfinansiering

Film & TV vid Lindholmen Science Park söker innovativa projekt som innehållsmässigt, affärsmässigt, arbetsmässigt eller på annat sätt är nytänkande och kan skapa ett mervärde för branschen.

Projektfinansiering
News

Som en del av Göteborgs Stads filmsatsning stöttar Lindholmen Science Park innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Det övergripande målet med detta är långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen genom starkare producenter och idéskapare. 

 

Ansökan till projektfinansiering

Varje år utlyser Film & tv Lindholmen tre ansökningsomgångar för utvecklingsstöd inom rörlig bild till innovativa aktörer (se datum för respektive omgångar längre ned). Inför ansökningsförfarandet önskar vi att de projekt som ansöker om medel definierar vart de befinner sig i utvecklingsprocessen, samt varför projektet är i behov av finansiering.

Gemensamt för alla typer av projekt är att Lindholmen Science Park söker innovativa projekt, dvs. projekt som innehållsmässigt, affärsmässigt, arbetsmässigt eller på annat sätt är nyskapande och/eller kan skapa ett mervärde för branschen.

Just nu pågår omgång 3 - gör din ansökan här!
 

Ansökningssteg

Det finns fyra olika inriktningar på stödet som är uppdelat enligt nedan:

 • STEG X – TEKNIK
  Riktar sig till tekniskt innovativa projekt under hela utvecklingsprocessen
   
 • STEG 1 – FILM, TV & RÖRLIG BILD
  Riktar sig till projekt med korta format mot nya visningsfönster och distributionsformer
 • STEG 2 – FILM, TV & RÖRLIG BILD
  Riktar sig till projekt under en tidig utvecklingsprocess
   
 • STEG 3 – FILM, TV & RÖRLIG BILD
  Riktar sig till projekt under en senare del av utvecklingsprocessen där målet är produktionsbeslut

   

Ansökan till projektfinansiering - steg för steg i filmen nedan

Man holding a camera

Vem kan söka?

Satsningen vänder sig huvudsakligen till etablerade producenter och kreatörer kapabla att utveckla och producera professionella produktioner inom film, tv-serier eller andra format avsedda för distribution via biograf, linjär tv, streaming-tjänster eller andra plattformar för rörlig bild.

Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel idéutveckling, manusbearbetning, pilotproduktion, projektpaketering eller utveckling av affärsstrategin. Projekt som är under inspelning eller efterbearbetning kan inte ansöka om finansiering. Det är ej heller möjligt att söka finansiering ifall du är studerande, t.ex. vid en konstnärlig utbildning.

Siluette of a man holding a video camera

Finansieringsformen för innovativa utvecklingsprojekt syftar till att:

 • Främja tillväxten av etablerade aktörer inom Göteborg med omnejd
 • Främja samarbeten mellan etablerade och mindre etablerade aktörer
 • Finansiera och/eller utveckla utanför traditionella strukturer
 • Generera kompetens inom regionen
 • Ha en internationell räckvidd 

Ladda ner och läs ansökningsguiden innan du gör din ansökan

Kulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild

Våra ansökningsomgångar 2023

Omgång 1 - gör din ansökan här!

Öppnar: 11 januari
Stänger: 8 februari 
Projektmöten: 27 februari

Filmteam står vi en filmkamera och pratar

Omgång 2

Öppnar: 19 april
Stänger: 17 maj
Projektmöten: 8 juni

Filmkamera ligger i mitten av en väg

Omgång 3

Öppnar: 6 september
Stänger: 4 oktober
Projektmöten: 25 oktober

 

 

Har du några frågor?

Vi diskuterar gärna projekt i förväg, och det går bra att höra av sig med frågor av olika slag!