Hoppa till huvudinnehåll

Nytt ansökningssteg för korta format mot nya visningsfönster

onsdag, januari 11, 2023

Länge har långfilm och kortfilm traditionellt sett distribuerats via festivaler och biografer, men i en tid då publiken väljer andra visningsalternativ finns det anledning att undersöka nya vägar för hur en berättelse kan nå sin specifika målgrupp. Därför presenterar Film&TV, med start 2023, möjligheten att söka finansiering för film och tv-projekt med korta format mot nya, alternativa visningsfönster.

Branscherna för storytelling inom den audiovisuella sektorn blomstrar! Konsumtion av film, TV och rörlig bild har länge ökat i takt med att nya internationella tjänster, plattformar och visningsfönster har tillkommit på marknaden. Det finns idag ett större utbud av media och rörlig bild än någonsin. Samtidigt ställer detta nya krav på den svenska film- och tv-branschen som under många år förhållit sig till ett traditionellt finansieringssystem, ett fåtal tv-kanaler och nationella biografkedjor.

Så hur påverkar det våra audiovisuella branscher, i en tid när publiken idag har större frihet än någonsin att välja vad, hur, när och var de vill se och lyssna på dagens berättelser? I takt med den snabba digitala utvecklingen finns det all anledning att undersöka hur film och rörlig bild kan nå sin publik genom att arbeta innovativt, utanför traditionella strukturer och affärsmodeller.

Därför initierar Film&TV vid Lindholmen Science Park ett nytt ansökningssteg som riktar sig enbart till projekt av kortare format som når sin publik via alternativa eller nya visningsfönster. Målsättningen är att stötta berättelser och narrativ som på ett proaktivt sätt söker sin publik utanför traditionella distributionsformer. Det står den sökande fritt att välja var och hur berättelserna skall distribueras och nå sin publik, men det är ett krav att filmen eller serien inte skall visas på filmfestivaler och biografer, utan istället söka visningsalternativ som mer ligger i linje med den rådande utvecklingen för hur människor idag konsumerar media och rörlig bild. Film&TV lägger även stor vikt vid att den sökande i ett tidigt stadium analyserar vem projektets målgrupp är, och hur denna skall nås.

Stödet ”Korta format mot nya visningsfönster” går att söka från 2023 under STEG 1.

Ladda ned Ansökningsguiden för att läsa mer om vårt nya steg och stödformen i sin helhet.