Hoppa till huvudinnehåll

Åtta projekt får innovationsstöd för film och rörlig bild

måndag, maj 6, 2024

I årets första ansökningsomgång får åtta projekt sammanlagt stöd om drygt 1 miljon kronor.
– Vi har fått in ovanligt många ansökningar, vilket är jätteroligt, och det har varit en imponerande innovativ höjd, säger Gunnar Eriksson Programansvarig Film & TV Lindholmen.

rosa bild med film symbol på

Två gånger om året beviljar Film & TV Lindholmen Innovationsstöd på uppdrag av Göteborgs Stad. Nu är årets andra sökomgång av Innvationsstöd för film och rörlig bild klar. Det kom in 46 ansökningar, varav åtta beviljades. 

Projekt som beviljas stöd

  • Cinenic Film AB – Flätan 
  • Coco film – TV Snigeln 
  • CRDB Technology AB – Creative Database 
  • Fanny & Alexander Productions AB – Vampyren 
  • Flowtropolis AB – SitePlanner 
  • Kullafilm AB – Nu är det Julia … 
  • Ogon AB – Spatial Vision For All
  • VP Nordic AB – Nordic Lights, Pop up-studio för VP

Utmärkande för denna omgång

Flertalet projekt har ett uttalat målgruppsfokus och arbetar redan i ett tidigt skede med att kartlägga och analysera berättelsens potentiella målgrupp och dess konsumtionsvanor. Fyra av de beviljade projekten är mer renodlade tekniska innovationer som anammar och utforskar den snabbt accelererande tekniska
utvecklingen inom branscherna för rörlig bild. Tillämpningen av AI undersöks fortsatt som ett genomgående inslag i många projekt. 

Samverkan mellan Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad

Hanteringen av stödformen sker i samverkan mellan Lindholmen Science Park och Göteborgs Stads kulturförvaltnings enhet för kulturstöd. Syftet med stödformen är att stärka producenter och idéskapare, för att skapa en långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen. 

Nästa omgång sker i höst

Stödet kan sökas två gånger per år och nästa omgång är 4 sep-2 okt.