Hoppa till huvudinnehåll

Ansökningsomgång för finansiering av film & tv-projekt är nu öppen

tisdag, april 19, 2022

Årets andra ansökningsomgång öppnade den 19 april och det är möjligt att söka utvecklingsfinansiering för projekt inom film, tv och rörlig bild. Deadline för ansökan är 18 maj 17.00.

Stöd till innovation
Film- och tv-branschen står mitt i en större förändring, där konsumtionen av rörlig bild mycket snabbt flyttas från traditionella visningsfönster som tablå-tv, biograf och dvd-uthyrning till digitala distributionsformer. 

Som en del av Göteborgs Stads filmsatsning stöttar Lindholmen Science Park innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Det övergripande målet är långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen genom starkare producenter och idéskapare. 

Finansieringsformen för innovativa utvecklingsprojekt syftar till att: 

  • Främja utveckling av film, tv och rörlig bild innehållsmässigt 
  • Stimulera förändring mot långsiktigt hållbara affärsstrukturer 
  • Öka chanserna för producenter av film och tv att lyckas internationellt 
  • Stimulera samarbeten mellan produktionsbolag och idéskapare 
  • Främja utveckling och nyttjande av ny teknik

Vilka kan söka? För vad?

Är du en yrkesverksam producent, manusförfattare eller regissör? Har du en långfilm eller tv-serie i utveckling? Stödet kan sökas av etablerade producenter och kreatörer kapabla att utveckla och producera professionella projekt som långfilmer, tv-dramer eller andra format avsedda för distribution via biograf, linjär tv, streaming-tjänster eller helt nya visningsfönster och digitala plattformar.

Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel idéutveckling, manusbearbetning, pilotproduktion eller utveckling av affärsstrategin. Projekt som är under inspelning eller efterbearbetning kan inte söka finansieringen.

För våren 2022 prioriteras följande fokusområden för sökande projekt:

  • Främjar tillväxten av etablerade aktörer inom Göteborg med omnejd
  • Främjar samarbeten mellan etablerade och mindre etablerade aktörer
  • Finansieras och/eller utvecklas utanför traditionella strukturer
  • Genererar kompetens inom regionen
  • Har en internationell räckvidd

Deadline

Deadline för ansökan till omgång 2 är den 18 maj kl. 17.00. Den 7 juni bjuds utvalda projekt in till muntliga presentationer på Lindholmen. Möjlighet finns även att medverka online.

Ansök till Steg 1

Ansök till Steg 2

Ansök till Steg 3

Läs mer om vår finansieringsform i vår ansökningsguide. Ta gärna kontakt med oss för att diskutera ditt projekt inför en ansökan.

Ansökningsguide

Läs mer om projektfinansiering