Hoppa till huvudinnehåll

Ansökningsomgång 1 för finansiering av film & tv-projekt är nu öppen

onsdag, januari 11, 2023

Årets första ansökningsomgång öppnade den 11 januari och det är möjligt att söka utvecklingsfinansiering för projekt inom film, tv och rörlig bild. Deadline för ansökan är 8 februari.

Varje år utlyser Film&TV tre ansökningsomgångar för utvecklingsstöd inom rörlig bild till innovativa aktörer. Inför ansökningsförfarandet önskar vi att de projekt som ansöker om medel definierar vart de befinner sig i utvecklingsprocessen, samt varför projektet är i behov av finansiering.

Gemensamt för alla typer av projekt är att Lindholmen Science Park söker innovativa projekt, dvs. projekt som innehållsmässigt, affärsmässigt, arbetsmässigt eller på annat sätt är nyskapande och/eller kan skapa ett mervärde för branschen.

Nytt ansökning steg

Film&TV initierar ett nytt ansökningssteg som riktar sig enbart till projekt av kortare format som når sin publik på nya, ej traditionella, visningsfönster. Målsättningen är att stötta berättelser och narrativ, som på ett proaktivt sätt söker sin publik utanför traditionella distributionsformer.

De fyra olika inriktningar på stödet är uppdelat enligt nedan:

 • STEG X – TEKNIK
  Riktar sig till tekniskt innovativa projekt under hela utvecklingsprocessen
   
 • STEG 1 – FILM, TV & RÖRLIG BILD
  Riktar sig till projekt med korta format mot nya visningsfönster och distributionsformer
   
 • STEG 2 – FILM, TV & RÖRLIG BILD
  Riktar sig till projekt under en tidig utvecklingsprocess
   
 • STEG 3 – FILM, TV & RÖRLIG BILD
  Riktar sig till projekt under en senare del av utvecklingsprocessen där målet är produktionsbeslut

Ladda ned Ansökningsguiden för att läsa mer om vårt nya steg och stödformen i sin helhet.

Vem kan söka?

Satsningen vänder sig huvudsakligen till etablerade producenter och kreatörer kapabla att utveckla och producera professionella produktioner inom film, tv-serier eller andra format avsedda för distribution via biograf, linjär tv, streaming-tjänster eller andra plattformar för rörlig bild.

Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel idéutveckling, manusbearbetning, pilotproduktion, projektpaketering eller utveckling av affärsstrategin. Projekt som är under inspelning eller efterbearbetning kan inte ansöka om finansiering. Det är ej heller möjligt att söka finansiering ifall du är studerande, t.ex. vid en konstnärlig utbildning.

Deadline

Deadline för ansökan till årets första sökomgång är 8 februari. Den 27 februari bjuds utvalda projekt in till muntliga presentationer på Lindholmen.

Läs mer om vår finansieringsform i vår ansökningsguide. Ta gärna kontakt med oss i förväg för att diskutera ditt projekt inför en ansökan.

Ansökningsguide

Läs mer om projektfinansiering

Ansök här