Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Steg 3 – Ansökan till projektfinansiering – Film & TV-projekt

Syfte att ta projekt till produktionsbeslut. Endast projekt med producent kan söka.

Ladda ner och läs ansökningsguiden innan du gör din ansökan

 

 

Syfte med ansökan *

Beskriv syftet med ansökan och varför ett eventuellt stöd från Lindholmen Science Park är relevant för projektet

 

Bidrag till regional utveckling *

Beskriv hur projektet – kopplat till utvecklingsfasen – främjar branschutveckling i Göteborg med omnejd.

Ansökningshandlingar som skall bifogas

 

Konceptmaterial/projektbeskrivning/produktionsbibel eller motsvarande*

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Storyline, treatment, grovmanus/manus eller motsvarande*

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

CV på sökande författare, producent, upphovsperson/-er, samt andra nyckelpersoner

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Visuell vision*

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Utvecklingsplan*

Beskriv hur de medel som söks skall användas i den kommande utvecklingsprocessen. En rekommendation är att sökande även bifogar ett utlåtande av tilltänkt dramaturg kring utvecklingen av manuset. Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Utvecklingsbudget*

Utvecklingsbudget, samt finansieringsplan för utvecklingsbudgeten.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.