Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Steg 2 – Ansökan till projektfinansiering - Film & TV-projekt

Utveckling av storyline och/eller manus, treatment, utveckling av affärsstrategin. Stödet är till för enskilda författare, manusteam, enskilda producenter eller produktionsbolag. Målet är att ta projektet vidare till nästa steg; till exempel tv-kanal/streaming-tjänst.

Ladda ner och läs ansökningsguiden innan du gör din ansökan

 

Syfte med ansökan *

Beskriv syftet med ansökan och varför ett eventuellt stöd från Lindholmen Science Park är relevant för projektet

 

Bidrag till regional utveckling *

Beskriv hur projektet – kopplat till utvecklingsfasen – främjar branschutveckling i Göteborg med omnejd.

Ansökningshandlingar som skall bifogas

 

Projektbeskrivning*

Koncept på max 10 000 tecken som beskriver logline, format, målgrupp, story, tema, karaktärer, arena och vision. Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Pilotavsnitt/manus*

För TV-serier: Pilotavsnitt i manus eller punktform. För långfilm eller dokumentär: Treatment eller manus.
Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

CV på sökande författare, producent, upphovsperson/-er, samt andra nyckelpersoner

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Visuell vision – Inget krav, men ett plus

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Plan för utveckling*

Beskriv hur de medel som söks skall användas i den kommande utvecklingsprocessen. En rekommendation är att sökande även bifogar ett utlåtande av tilltänkt dramaturg kring utvecklingen av manuset. Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Utvecklingsbudget*

Utvecklingsbudget, samt finansieringsplan för utvecklingsbudgeten.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.