Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Steg 1 - Ansökan till projektfinansiering - Teknikprojekt

Lindholmen Science Park är kontinuerligt intresserade av tekniskt innovativa projekt inom rörlig bild. Genom åren har LSP beviljat stöd till ett flertal teknikbaserade idéer inom bland annat AI och XR (samlingsnamn för AR, VR, MR och andra medier).

Ladda ner och läs ansökningsguiden innan du gör din ansökan

 

Syfte med ansökan*

Beskriv syftet med ansökan och varför ett eventuellt stöd från Lindholmen Science Park är relevant för projektet

 

Bidrag till regional utveckling*

Beskriv hur projektet – kopplat till utvecklingsfasen – främjar branschutveckling i Göteborg med omnejd.

Ansökningshandlingar som skall bifogas

Projektbeskrivning*

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt upphovspersoner och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

CV på sökande upphovsperson/-er, samt andra nyckelpersoner

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt upphovspersoner och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Visuell material eller vision – Inget krav, men ett plus

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt upphovspersoner och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Utvecklingsplan*

Beskriv hur de medel som söks skall användas i den kommande utvecklingsprocessen. Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt upphovspersoner och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Utvecklingsbudget*

Utvecklingsbudget, samt finansieringsplan för utvecklingsbudgeten.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.