Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Shadows of Time

Erik Hallgren, Elin Molander och Fredrik Kihlberg har tillsammans arbetat fram den originalidé som ligger till grund för projektet Shadows of Time – ett spelformat som vänder sig till en bred målgrupp från mellanstadieålder och uppåt.

Spelet kretsar kring en skolmiljö och bygger på en rad utmaningar som syftar till att låta spelarna bygga samarbete och tänka normkritiskt. Projektet använder på ett innovativt sätt spelformatet för att ta upp allvarliga samhällsfrågor och bidrar genom sina konstnärliga kvaliteter och sitt unika uttryck till att bredda det kulturella utbudet för målgruppen.

Med Shadows of Time har producenterna skapat ett original-IP som också har potential att leva vidare i andra format i framtiden. Det är referensgruppens bedömning att ett stöd till projektet har goda möjligheter att bidra till utbudet av kvalitetsinnehåll för barn och unga och stärka den lokala branschen, varför stöd föreslås.