Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nytt forskningsprojekt för framtidens mediedistribution

Den 31 januari hölls ett av många viktiga seminarier under Göteborgs International Film Festival. Johanna Koljonen ledde en paneldiskussion om framtidens film- och TV-distribution tillsammans med producenter, distributörer, forskare och nyckelaktörer från medieindustrin.

Diskussionen baserades på den nya rapporten Nostradamus Screen Visions men var också den första presentationen av forskningsprojektet Nostradamus, som är ett samarbete mellan festivalen, Nordisk Film & TV Fond och Media Arena på Lindholmen Science Park.

Projektet ska hjälpa film och TV-branschen att blicka framåt genom ökad samverkan mellan medieaktörer och erbjuda en neutral plats för diskussioner. Frågan om Biografens roll, TV-sändningarnas vara eller inte vara, VOD-tjänsternas framtida utformning och vad man kan göra åt kraven på krympta visningsfönster, var frågor som diskuterades. Det råder idag stor ovisshet kring dessa områden och det är dessutom ett känsligt ämne för många aktörer.

Seminariet leddes av Johanna Koljonen som snabbt skapade en trivsam diskussionsmiljö och var grund till att parterna kunde mötas på ett sätt som man sällan ser i den offentliga diskussionen. Samtalet präglades därefter av en positiv syn på framtiden och dess möjligheter. Koljonen ligger även bakom den aktuella Nostradamus-rapporten som nu finns tillgänglig på http://www.giff.se/nostradamus