Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nostradamus: Hur ser filmbranschen ut om 3-5 år?

Johanna Koljonen, Nostradamus

2017 års filmfestival är över, och förutom att begrunda kvalitetsfilmer man sett finns nu förmånen att ta del av reflektionerna i årets Nostradamusrapport. Rapporten, som siar om riktning och utveckling i den utökade filmvärlden, presenterades på ett av festivalens seminarier av rapportens författare, medieanalytikern Johanna Koljonen. Hennes presentation följdes av en intressant diskussion med inbjudna experter verksamma inom filmvärlden.

Överproduktion av film

Ett tema i rapporten var överproduktionen av film – antalet filmer som produceras fortsätter att öka i Europa och USA och det ser inte ut att minska under de kommande 3-5 åren. För en binchande konsument är det kanske svårt att se det här som ett problem, men det rimmar illa med minskat antal biografer, bristande distribution och svårigheten att nå en större publik. Konsekvensen blir att filmer av både hög och låg kvalitet har svårt att nå fram i det brus som mängden film innebär.

Att säga att det görs för mycket film är lite känsligt. Vem vill stå på barrikaden och propagera för filmskapare och producenter att det vore bättre om färre filmer görs för att få en balans i tillgång och efterfrågan?

Kvalitet vs kvantitet

Orsaker till den ökade filmproduktionen är dels ökad finansiering, dels att tekniken som behövs för filmskapande blir allt mer tillgänglig. Det som får stryka på foten är allt oftare ett kvalitetsperspektiv och analys av syfte, målgrupper och potentiella plattformar.

Domenico La Portas från R/O Institute hävdar i rapporten att det i Belgien är möjligt att producera en film för 2 miljoner Euro utan att någon av finansiärerna ens läst igenom manuset. Det viktigaste är att pengarna spenderas i regionen och i landet. Även om det inte är lika illa i Sverige saknas enligt rapporten en samstämmighet mellan olika aktörer, vilket är nödvändigt för att satsa på rätt saker och nå resultat.  

Dialog, samstämmighet och samarbete mellan filmare, finansiärer, distributörer och inte minst politiker ger förutsättningar för att förbättra satsningar inom film i framtiden. Roberto Olla från Eurimages uttrycker i Nostradamusrapporten en önskan om en jättelik konferens, liknande Assises européennes de l'audiovisuel i Paris 1989, där politiker, finansiärer, filmskapare och distributörer samtalade i ett antal dagar för att ta fram olika direktiv.

Kanske något för Göteborg år 2021?

Läs hela rapporten från Nostradamus project: Screen Visions 2017