Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Integritetspolicy

Personuppgiftslagen (PuL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i PuL eller annan lag. 

För Lindholmen Science Park är din personliga integritet och skyddet för dina personuppgifter viktigt. Vår målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vår integritetspolicy avser att informera dig om vilken slags information som vi samlar in och hur informationen används. Genom att du godkänner Lindholmen Science Parks integritetspolicy i samband med lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet vad som anges nedan.

Vi har en separat policy som behandlar användningen av cookies. Mer information om hur vi behandlar cookies hittar du i vår cookiepolicy.

Du godkänner genom att skicka
När du kontaktar oss på Lindholmen Science Park via formulär på webbplatsen, via e-post, e-post prenumerationstjänst eller en deltagarbekräftelse till ett event ger du i samband med detta ditt godkännande (samtycke) till att vi behandlar och lagrar dina uppgifter. Lindholmen Science Park lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part i de fall det inte ingår i vårt åtagande såsom behandling av ansökningshandlingar.

Enbart de uppgifter du valt att lämna registreras. Lindholmen Science Park har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Hur länge behandlas dina uppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån PuL:s krav, vilket bland annat innebär att dina uppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt annan lagstiftning eller enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Länkar
Denna policy är endast tillämplig för Lindholmen Science Park AB. När du länkas till annan webbplats rekommenderas att du läser personuppgiftspolicyn som gäller för den sidan. Lindholmen Science Park tar inte ansvar för andra företags eller webbplatsers behandling av dina personuppgifter. 

Ändringar i policyn
Lindholmen Science Park förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på Lindholmen.se