Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ansökning till projektfinansiering

För långfilm och tv-serier bygger utvecklingsfinansieringen på tre steg mot ett projekt färdigt för produktion. Det står den sökande fritt att själv bestämma vilket steg som söks: Steg 1, 2 eller 3 beroende på var projektet befinner sig. Varje steg kan sökas fler gånger. 

STEG 1

Steg 1 riktar sig till projekt oavsett var de befinner sig i utveckling med syfte att ta projektet vidare och förbättra projektets chanser att få stöd i steg 2. Stödet är till för enskilda författare, manusteam eller produktionsbolag i behov av en första grundlig feedbackgenomgång.

Ansökan till steg 1

STEG 2

Målet är att ta projektet vidare till kanal/finansiärer. Stödet är till för enskilda författare, manusteam eller produktionsbolag. Producent är inget krav. Det är däremot ett krav att ha en professionell dramaturg inkopplad på projektet.

Ansökan till steg 2

STEG 3

Steg 3 syftar till att ta projekt till produktionsbeslut.  Endast projekt med producent kan söka. En tydlig plan för både manusutveckling och finansiering krävs.

Ansökan till steg 3

Tekniska projekt

VR eller teknikbaserade projekt är fortsatt aktuella för finansiering och för dessa är ansökningskriterierna mer öppna. 

Gemensamt för alla typer av projekt är att Lindholmen Science Park söker innovativa projekt, dvs projekt som innehållsmässigt, affärsmässigt, arbetssättsmässigt eller på annat sätt är nytänkande eller kan skapa ett mervärde för branschen.

Ansökan teknikprojekt