Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ibrahams resa

Shake Film AB planerar för samproduktion med, och distribution i, länder som Egypten

och Marocko och söker stöd för vidareutveckling av manus.

Referensgruppen gör bedömningen att ett stöd till projektet skulle bidra positivt till dess möjligheter att nå sin fulla potential och verka för nya kontaktytor i länder med ett vitalt filmliv, som få andra bolag i regionen riktar blickarna mot. Dessutom skulle det bidra till att bredda utbudet av berättelser som skildrar alla delar av samhället.