Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ansökan till projektfinansiering steg 2 - Film & TV-projekt

Utveckling av storyline och/eller manus, grovmanus, treatment. Stödet är till för enskilda författare, manusteam eller produktionsbolag. Målet är att ta projektet vidare till kanal/finansiärer. 

 

Syfte med ansökan *

Beskriv syftet med ansökan och varför ett eventuellt stöd från Lindholmen Science Park är relevant för projektet

 

Bidrag till regional utveckling *

Beskriv hur projektet – kopplat till utvecklingsfasen – främjar branschutveckling i Göteborg med omnejd.

 

Beskriv hur projektet är innovativt  *

Gemensamt för alla typer av projekt är att Lindholmen Science Park söker innovativa projekt, dvs projekt som innehållsmässigt, affärsmässigt, arbetsmässigt eller på annat sätt är nytänkande och/eller kan skapa ett mervärde för branschen.

Ansökningshandlingar som skall bifogas

 

Projektbeskrivning*

Koncept på max 10 000 tecken som beskriver logline, format, målgrupp, story, tema, karaktärer, arena och vision. Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Pilotavsnitt/manus*

För TV-serier: Pilotavsnitt i manus eller punktform. För långfilm eller dokumentär: Treatment eller manus.
Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

CV på sökande författare, producent, upphovsperson/-er, samt andra nyckelpersoner

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Visuell vision – Inget krav, men ett plus

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Plan för utveckling*

Beskriv hur de medel som söks skall användas i den kommande utvecklingsprocessen. En rekommendation är att sökande även bifogar ett utlåtande av tilltänkt dramaturg kring utvecklingen av manuset. Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt författare och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Utvecklingsbudget*

Utvecklingsbudget, samt finansieringsplan för utvecklingsbudgeten.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.