Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ansökan till projektfinansiering av steg 1 - Teknikprojekt

Vi är kontinuerligt intresserade av VR och tekniskt innovativa projekt inom rörlig bild. 

Ladda ner och läs ansökningsguiden innan du gör din ansökan

 

Syfte med ansökan*

Beskriv syftet med ansökan och varför ett eventuellt stöd från Lindholmen Science Park är relevant för projektet

 

Bidrag till regional utveckling*

Beskriv hur projektet – kopplat till utvecklingsfasen – främjar branschutveckling i Göteborg med omnejd.

 

Beskriv hur projektet är innovativt *

Gemensamt för alla typer av projekt är att Lindholmen Science Park söker innovativa projekt, dvs projekt som innehållsmässigt, affärsmässigt, arbetsmässigt eller på annat sätt är nytänkande och/eller kan skapa ett mervärde för branschen.

Ansökningshandlingar som skall bifogas

Projektbeskrivning*

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt upphovspersoner och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

CV på sökande upphovsperson/-er, samt andra nyckelpersoner

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt upphovspersoner och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Visuell material eller vision – Inget krav, men ett plus

Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt upphovspersoner och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Utvecklingsplan*

Beskriv hur de medel som söks skall användas i den kommande utvecklingsprocessen. Namnge filen med rubrik, projektets titel, samt upphovspersoner och/eller bolag.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Utvecklingsbudget*

Utvecklingsbudget, samt finansieringsplan för utvecklingsbudgeten.

Filer måste vara mindre än 50 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.