Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Finansiering av film- och tv-projekt

Foto: Unsplash

Som en del av Göteborgs Stads filmsatsning stöttar Lindholmen Science Park innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild. Det övergripande målet med detta är långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-branschen genom starkare producenter och idéskapare. 

Ansökan till projektfinansiering

Satsningen vänder sig  huvudsakligen till etablerade producenter och filmskapare kapabla att skapa och producera professionella produktioner, dvs långfilm, tv-drama eller andra format avsedda för distribution via primärt biograf, tv-kanal eller vod-tjänst.

Finansieringen riktar sig till projekt under utveckling, till exempel manusbearbetning, pilotproduktion eller idéutveckling. Produktioner som är under inspelning eller efterbearbetning kan inte söka finansieringen. Det är ej möjligt att söka finansiering ifall du är studerande, t.ex. vid en konstnärlig utbildning.

Finansieringsformen för innovativa utvecklingsprojekt syftar till att:

  • Främja utveckling av film, tv och rörlig bild innehållsmässigt 
  • Stimulera förändring mot långsiktigt hållbara affärsstrukturer
  • Öka chanserna för producenter av tv och film att lyckas internationellt
  • Stimulera samarbeten mellan produktionsbolag och idéskapare
  • Främja utveckling och nyttjande av ny teknik

Från 2014 till 2019 har ca 110 projekt fått finansiering. Under 2016 genomförde vi en utvärdering av arbetet hittills. Läs hela utvärderingen här

Se motiveringar till beslut för projekt som tidigare godkänts av Göteborgs Stads Kulturnämnd Ta del av tidigare beviljade projekt är

Från 2018 ligger tyngdpunkten på tv/webbserier, men film-, VR eller teknikprojekt är också aktuella för finansiering. Som tidigare ser vi gärna ansökningar som främjar ny teknik, spel, prövar nya affärsmodeller eller på annat sätt anser sig vara innovativa inom rörlig bild.

För långfilm och tv-serier bygger utvecklingsfinansieringen på två steg mot ett projekt färdigt för produktion. Det står den sökande fritt att själv bestämma vilket steg som söks: Steg 2 eller Steg 3 beroende på var projektet befinner sig. Varje steg kan sökas fler gånger. 

Från och med 2020 upphör Steg 1 att gälla som ett renodlat feedback-stöd. Steg 1 ersätts istället av nuvarande teknikstöd.

Vi diskuterar gärna projekt i förväg, och det går bra att höra av sig med frågor av olika slag!

 

Kommande ansökningsomgångar 2020

Omgång 1
Deadline: 14 februari 17.00
Pitchdag: 9 mars

Omgång 2:
Deadline: 15 maj 17:00
Pitchdag: 2 juni

Omgång 3:
Deadline: 7 oktober 17:00
Pitchdag: 22 oktober 

Ladda ner och läs ansökningsguiden innan du gör din ansökanKulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild
 

Ansökan är nu stängd